Články

Marcinčinová, K. (2024): In Memoriam Daniel Dennett. Filozofia, 79 (5), 566 – 573. URL: https://filozofia.sav.sk/sk/view/details/regular/2024/5/7466

Marcinčinová, K. (2024): Phenomenal Consciousness as an Evolutionary Invention: Explaining the Positive Function of Illusionism. Filozofia, 79 (2), 195 – 211. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2024.79.2.6

Nuhlíček, M. (2024): Minulosť a budúcnosť naturalizovanej epistemológie. Filozofia, 79 (2), 212 – 221. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2024.79.2.7

Višňovský, E. (2023): Hegel and Pragmatism: A Sketch of Continuity. Filozofia, 78 (9), 783 – 795. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.9.8

Nuhlíček, M. (2023): Quine a naturalistický omyl. Filozofia, 78 (8), 664 – 674. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.8.5

Prezentácie