Výstupy

Články

Višňovský, E. (2023): Hegel and Pragmatism: A Sketch of Continuity. Filozofia, 78 (9), 783 – 795. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.9.8

Nuhlíček, M. (2023): Quine a naturalistický omyl. Filozofia, 78 (8), 664 – 674. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.8.5

Prezentácie